przy użyciu

Jak obliczyć wariancję? Formuła wariancji służy do obliczania różnicy między prognozą a rzeczywistym wynikiem. Wariancja może być wyrażona w procentach lub jako liczba całkowita (wartość w dolarach lub liczba jednostek). ...
Okres zwrotu to metoda budżetowania finansowego lub kapitałowego, która oblicza liczbę dni potrzebną do wygenerowania przez inwestycję przepływów pieniężnych równych pierwotnemu kosztowi inwestycji. Innymi słowy, jest to czas potrzebny na ...
17 lutego 2021
Co to jest aktywa o obniżonej wartości? Aktywa o obniżonej wartości to aktywa, których wartość rynkowa jest niższa niż wartość podana w bilansie firmy. W przypadku stwierdzenia utraty wartości składnika ...
17 lutego 2021
Policja miała nadzieję, że likwidacja czarnych rynków internetowych przegoni przestępców. Jednak ilość bitcoinów wydanych na nielegalne cele osiągnęła nowy poziom.